Cam Nedir

Cam silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. genelde alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bazan borat ve alüminatlar da içerir.

Camın ilk defa ne zaman yapıldığı kati olarak bilinmiyor. çok eski bir tarihe sahip olduğu bir gerçektir. üstünde tarih olan en eski cam ise metreö.1551-1527 yılları arasında yaşayan Firavun Amenhotep’e ait olan kocaman bir boncuktur.

Orta Asya’dan gelen Selçuklular, camcılığı Anadolu’ya getirip yaydılar. Artuklular ve Selçuklular zamanında yapılan medrese ve özellikle camilerde kullanılan cam ayrı bir özellik taşıyordu.

Osmanlıların kurulması, gelişim göstermesi ve istanbul’un alınması ile camcılık da gelişti. on 6 ve 10 yedinci yüzyıllarda cam sanayiinde büyük gelişmeler oldu. istanbul, camcılığın merkezi durumuna getirildi.

10 dokuzuncu asırda ise çubuklu dolaylarında bir billur, bir de cam yapım evi kuruldu. Birbirinden güzel nadide billurlar yapıldı. Bunların en meşhurları çeşm-i bülbüllerdi.

Cumhuriyet devrinde 1934 yılında kurulmaya başlayan modern cam fabrikası, 1937 yılında üretime başlayabildi

kelime sayısı: 142