Cam Bölme Sistemleri

Cam Bölme Sistemleri
Küreselleşme ile birlikte hızlı bir gelişme ve değişiklik süreci yaşıyoruz.Geleneksel metodlar bundan böyle eskisi kadar rağbet görmüyor. Dinamikleşen ticari yaşam, çalışma ortamlarının mimari yapısını da, tıpkı dinamizme ayak uydurmaya zorlamaktadır. Bu manada bakılmış olduğunda, işyeri tasarımlarında, kullanım sürecindeki gereksinimler ve mümkün değişiklikler göz önüne alınarak, klasik manada...
Read More

Cam Nedir

Cam Nedir
Cam silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. genelde alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bazan borat ve alüminatlar da içerir. Camın ilk defa ne zaman yapıldığı kati olarak bilinmiyor. çok eski bir tarihe sahip olduğu bir gerçektir. üstünde tarih olan en eski cam ise metreö.1551-1527 yılları arasında yaşayan Firavun Amenhotep’e ait olan kocaman b...
Read More